KASHIWA

Ryukei Kashiwa

Haruto, Kondo, Kato, Setoyama, Kikyo, Kikuchi, Ryuto, Ren K., Sihun, Satoh, Tokioka, Miyamoto, Miyadera, Ishikawa, Hiroto, Taichi, Ren S., Nobuhiro, Taisei, Usui, Yu, Yoshito. All. Takashashi